Videoklipit oppimisen tueksi


Tutustu itse, hyödynnä videoita opetuskäytössä tai työyhteisössä yhteisen keskustelun tueksi.

 

Videot:

1. Video Ulla Eloniemi-Sulkavan puheenvuoro: “Muistisairaan ihmisen vaikuttavan hoitotyön lähtökohdat”.

2. Video Raimo Sulkavan puheenvuoro: “Tavallisimmat muistisairaudet ja erotusdiagnostiikka”

3. Video Ulla Eloniemi-Sulkavan puheenvuoro: “Muistisairaan ihmisen tarvelähtöinen hoitotyö”.

4. Video Ulla Eloniemi-Sulkavan puheenvuoro: “Yhteyden rakentaminen muistisairaan ihmisen kanssa”

5. Video Ulla Eloniemi-Sulkavan puheenvuoro: “Kognitiivinen toimintakyky käytännössä”.

Tee muistiinpanoja kunkin puheenvuoron aikana: mitä uutta kuulit, mitä oivalsit, mikä askarrutti, mitä haluat jakaa kollegoille, mitä voit hyödyntää työssäsi?

 

6. Video: ’Kuka on Maija Lehto?”

Katso video ja tee muistiinpanoja mitä kuulet ja näet Maija Lehdosta?
1. Pohtikaa pareittain tai ryhmässä, miten hyödyntäisitte Maija Lehdosta tekemiänne
muistiinpanoja käytännön hoitotilanteessa?
2. Mitkä asiat ovat Maija Lehdon nykyisen elämänlaadun tukemisen kannalta tärkeitä?
Kuinka hoitajana/ ammattilaisena tuet hänen elämänlaatuaan?

 

7. Video: “Yhteyden rakentuminen muistisairaan ihmisen kanssa”

Maija Lehdon viimeisestä lääkärikäynnistä on kulunut reilu vuosi. Viime aikoina Maija
Lehdolla on ollut aikaisempaa enemmän ahdistusta, pahaa mieltä ja ärtyisyyttä. Tämän
vuoksi lapset ovat sopineet äitinsä kanssa, että hän menee muistisairauksiin erikoistuneelle
lääkärille.

Katso video ja pohdi
1. Miltä Maija Lehdosta tuntuu ja mitä hän viestii käyttäytymisellään?
2. Miten Maija Lehto koki tyttärensä toimintatavan?
3. Miten keinoja Jaska käytti saadakseen turvallisen kontaktin Maija Lehtoon?

 

8. video Suihkuun menemisen vaikeus

Katso video ja pohdi
1. Miksi yhteyttä hoitajan ja Maija Lehdon välille ei syntynyt?
2. Mitä Maija Lehdon tarpeita ei tullut kohdatuksi?
3. Mitä tarpeita Maija Lehdolla oli tilanteessa? Kuinka olisit voinut lähteä liikkeelle hänen
tarpeisiinsa vastaamisesta? Mitä käytännössä?

 

9. Video  Muistisairaan ihmisen tarpeiden kuuleminen

Katso video ja havainnoi hoitajan toimintatapoja. Eläydy Maija Lehdon tilanteeseen: mitkä tekijät tuntuivat auttavan häntä?

 

Videot on toteutettu osana Opetushallituksen rahoittamaa hanketta ”Muistisairaan ihmisen hoitotyön
vaikuttavat käytännöt: tietoa ja pedagogisia välineitä opetukseen ja ohjaukseen (MuistiOpe)”

Videot on käsikirjoittanut ja toteuttanut AmiaAkatemian koulutus- ja kehittämisyhteisö. Videoiden kuvaus ja editointi Esko Kuittinen. Maija Lehdon roolissa näyttelijä, TeM Tarja Heinula.