Muistiasiantuntijan koulutusohjelma “MuistiCoach”


MUISTICOACH:
ASIANTUNTIJA- ja MUISTIKOORDINAATTORIOHJELMA (15 op)

Haluatko työhösi lisää ymmärrystä ja osaamista toimia muistisairaiden ihmisten parissa? Oletko tiiminvetäjä, osastonhoitaja, itsesi tai työyhteisösi kehittäjä? Mietitkö kuinka saada tutkimustieto käytäntöön? Toimitko opetustehtävissä ja tarvitset uusinta tutkimustietoa opetukseesi?

Syvennä tietojasi ja taitojasi muistisairauksista ja muistisairaiden ihmisten kohtaamisesta ja hyvistä hoitokäytännöistä sekä kehitä valmiuksiasi toimia asiantuntija-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa saat monipuoliset taidot ratkaisusuuntautuneiden ja valmentavien menetelmien hyödyntämiseen työyhteisön ja asiakastyön kehittämisessä. Lisäksi saat uusinta tutkimustietoa positiivisen psykologian tieteenalalta sekä tietoisuustaidoista. Tämä ainutlaatuinen näkökulmia yhdistelevä koulutuskokonaisuus antaa sinulle erityiset valmiudet toimia muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaadun edistämiseksi.

Koulutusohjelma antaa myös valmiudet toimia tutkimusnäyttöihin pohjaten muistikoordinaattorin tehtävissä. Koulutuksen johtajana toimii dosentti, FT, esh Ulla Eloniemi-Sulkava jonka tutkimusryhmän tuloksista on syntynyt muistikoordinaattorin toimintamalli.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu vähintään ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sosiaali- ja terveystoimen ja kolmannen sektorin ammattilaisille sekä alan oppilaitosten opettajille. Sosiaali- ja terveysalan vanhanmuotoinen opistotasoinen tutkinto rinnastetaan ammattikorkeakoulututkintoon. Koulutukseen voidaan ottaa toisen asteen tutkinnon suorittanut, joka on suorittanut muistihoitajan koulutuksen tai omaa vankan käytännön muistityön osaamisen.

Tavoitteet ja toteutus

Osallistujat saavat

 • uusimman tutkimustiedon muistisairauksista, muistisairaiden ihmisten hyvistä hoitokäytännöistä ja hyvinvointia tukevista menetelmistä
 • valmiudet soveltaa ratkaisu- ja voimavarasuuntautunutta ajattelua ja työskentelyä muistisairaiden ihmisten, omaisten, tiimien ja yhteistyöverkostojen kanssa
 • käytännöllisiä menetelmiä, joita soveltaa omassa työssään
 • taitoja edistää tutkimustiedon siirtymistä oman työn ja työyhteisön käytäntöihin
 • muistikoordinaattorin pätevyyden
 • valmiudet toimia alan asiantuntija-, opetus- ja kehittämistehtävissä.

Koulutuksessa otetaan huomioon osallistujien moniammatillisuus ja tuetaan muistityön osaamista yli perinteisten ammattirajojen. Koulutuksessa opitaan toinen toisiltaan ja hyödynnetään eri koulutus- ja kokemustaustoista nousevia näkemyksiä.

Koulutuspäivät ja koulutuksen tiedollinen osuus toteutetaan yhdessä AmiaHoitaja -koulutusohjelmaan osallistuvien kanssa.

Koulutussisältö

Koulutusohjelma rakentuu kuudesta lähijaksosta (kymmenen koulutuspäivää), verkko-oppimisympäristössä työskentelystä ja itsenäisestä opiskelusta.

Opiskelu perustuu tutkimustiedon ja käytännön kehittämistyön vuoropuheluun ja opiskelijoiden omista kehittymistarpeista lähtevään yksilölliseen oppimiseen. Lisäksi ratkaisusuuntautuneisuus ja työn kehittäminen ovat teemoina läpi koulutuksen. Koulutuksessa työstetään ja kokeillaan ratkaisuja eri tahojen yhteistyön kehittämiseen muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnin ja palveluiden vaikuttavuuden edistämiseksi.

 • Elämänlaatu, ihmiskeskeisyys ja tarvelähtöisyys – laadun ja vaikuttavuuden avaimet
 • Aivoterveyden edistäminen
 • Muistisairaudet, arviointi ja lääketieteellinen hoito
 • Ihmiskeskeinen hoito ja hoiva erilaisissa ympäristöissä
 • Muistisairaan ihmisen fyysinen ja psykososiaalinen kuntoutuminen ja näyttöön perustuvat menetelmät
 • Tärkeimmät toimintakykymittarit sekä niiden käytännön tulkinta ja hyödyntäminen
 • Taito toimia rakentavana välittäjänä ja tukijana muistisairaan ihmisen verkostoissa ja moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa
 • Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut ajattelu-  ja työtapa ja positiivinen psykologia, sekä käytännön menetelmiä, joiden avulla työntekijöiden, omaisten ja muistisairaan ihmisen omien voimavarojen ja vahvuuksien käyttöä vahvistetaan
 • Muistisairas ihminen ja perhe
 • Kotona asumisen mahdollistaminen
 • Itsemäärääminen: arvot ja käytännöt
 • Juridiset kysymykset
 • Ruokailu ja ravitsemus
 • Mindfulness ja itsemyötätunto hyvinvoinnin vahvistajana sekä hankalien tunteiden ja tilanteiden apuna

Itsenäinen opiskelu ja työskentely koostuvat monipuolisista työhön sovellettavista oppimistehtävistä, vertaistyöskentelystä, sovitun kirjallisuuden lukemisesta ja kokoavasta kehittämistehtävästä.

Asiantuntijat/ kouluttajat:  

 • Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja (koulutuksen johtaja).
 • Vesa Anttila, lakimies, tiimivalmentaja
 • Marjo Forder, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti ja muistisairaiden ihmisten fysioterapian asiantuntija
 • Mari Juote, FM, ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut työnohjaaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja
 • Leena Rasanen, VTM, sosiaalipsykologi, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja
 • Raimo Sulkava, professori, neurologi, geriatri
Kaikilla asiantuntijoilla on vankka sisällön osaaminen ja kouluttajataidot.

Osallistumismaksu

1 850 € + ALV 24% (yht. 2 294€) sisältää opetuksen ja sähköiset materiaalit sekä aamu- ja iltapäiväkahvin kaikkina lähiopetuspäivinä. Koulutus laskutetaan kolmessa erässä tai sopimuksen mukaan.

Jos samasta organisaatiosta tulee useita osallistujia, pyydä tarjous kaisa.aaltonen@amia.fi.

Peruutusehdot:

Peruutus on maksuton viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista peritään koko osallistumismaksu. Osallistumisen voi siirtää toiselle maksutta.

Ilmoittautuminen:

Seuraava MuistiCoach -koulutusohjelma alkaa alkuvuodesta 2020. Jos kiinnostuit koulutuksesta, niin ota meihin yhteyttä sivun alalaidassa olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Osallistujia otetaan korkeintaan 20, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Voit seurata meitä facebookissa tai tilata AmiaAkatemian uutiskirjeemme.