Erikoismuistihoitaja (Amia) -koulutusohjelma (“Amiahoitaja”)


 • Helsingissä 5.9.2019 – 13.5.2020

Erikoismuistihoitaja (AmiaTM) -koulutusohjelma on paras ja syvällisin muistihoitajakoulutus. 

”Erikoismuistihoitajalla (AmiaTMon alan uusin tieto ja taito. Hänellä muistisairaiden ihmisten syvää ymmärtämistä ja halu tehdä työtä ihminen keskiössä. Erikoismuistihoitaja (AmiaTM) työskentelee havainnoiden, pohtien ja uusia näkökulmia etsien. Hän on taitava yhteyden rakentaja muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Hän on työssään rohkea ja innostunut paremman huomisen edistäjä. Hän osaa huolehtia myös omasta hyvinvoinnistaan.” – Ulla Eloniemi-Sulkava

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu erityisesti hoitajalle, kuten lähi- ja sairaanhoitajalle, joka työssään haluaa edistää muistisairaiden ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia ja joka haluaa kehittyä muistityön erikoisosaajaksi. Koulutus sopii myös muille muistisairaiden ihmisten parissa työskenteleville ammattilaisille.


Tarkoitus ja toteutus

Koulutusprosessissa osallistujat saavat syvällistä ja laaja-alaista tietoa sekä tukea näiden tietojen käytäntöön viemiseksi. He saavat valmiuksia tehdä työtä muistisairas ihminen ja hänen perheensä keskiössä, havainnoiden ja herkkyydellä. Koulutus edistää osallistujien monitasoista ajattelua sekä rohkeutta tuoda omia näkökulmia esille.

Koulutus kestää lukuvuoden, ja se sisältää 10 lähipäivää ja itsenäistä opiskelua.

Itsenäinen opiskelu koostuu omassa työssä tehtävistä soveltamisen ja kokeilun harjoituksista, sovittuun kirjallisuuteen perehtymisestä sekä lyhyestä oman kehittymisen pohdintatehtävästä.

Erikoismuistihoitajaksi kehittyminen alkaa omien kehittymistavoitteiden nimeämisellä.  Kehittymistavoitteissa otetaan huomioon opiskelijan osaamisen erityispiirteet ja heikkoudet. Koulutuksen lopussa yhdessä jaetaan ja arvioidaan erikoismuistihoitajaksi kehittymisen prosessia.

Lähipäiviin on varattu runsaasti aikaa opiskelijoiden ja kouluttajien keskustelulle, vuorovaikutukselle ja läsnäololle, jotka vahvistavat erikoismuistihoitajaksi  kehittymistä.

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa Erikoismuistihoitaja (AmiaTM) -diplomin. Tämä ainutlaatuinen diplomi kertoo opiskelijan erityisosaamisesta ja on lisäansio esimerkiksi työnhaussa.


Sisällölliset teemat

 1. Muistisairauksien ennalta ehkäisy ja varhainen tunnistaminen
 2. Muistisairaudet ja niiden erilaiset aivomuutokset: vaikutukset hoitotyön toteutukseen
 3. Ihmiskeskeisyys ja tarvelähtöisyys: sanoista käytäntöihin
 4. Yhteyden rakentaminen kognitiivisesti hauraan ihmisen kanssa
 5. Erikoismuistihoitajan tarvitsema geriatrinen tieto ja osaaminen
 6. Hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutusten ja haittavaikutusten tunnistaminen
 7. Muistisairaan ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukeminen: tietoa ja työvälineitä
 8. Käytösoiretilanteiden ennalta ehkäisy ja ratkaiseminen
 9. Muistisairaan ihmisen itsemäärääminen ja rajoitteiden käyttö
 10. Työvälineitä yhteistyöhön omaisten kanssa 
 11. Tärkeimmät toimintakykymittarit: käyttö, tulkinta ja hyödyntäminen
 12. Mindfulness ja itsemyötätunto muistityössä
 13. Myönteiset tunteet hoitotyön voimavarana
 14. Erikoismuistihoitajan ammatillinen identiteetti: mitä tarkoittaa käytännön tilanteissa?

Lähiopetuksen päivät

 1. jakso 5. – 6.9.2019
 2. jakso 10.10.2019
 3. jakso 10. – 11.12.2019
 4. jakso 14.1.2020
 5. jakso 10. – 11.3.2020
 6. jakso 12. – 13.5.2020

Kouluttajamme

Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja (koulutuksen johtaja)
Raimo Sulkava, professori, neurologi, geriatri
Marjo Forder, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti ja muistisairaiden ihmisten fysioterapian asiantuntija
Juridiikan asiantuntija (avoin)
Mari Juote, FM, ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut työnohjaaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja
Vertaiskouluttaja, aiemman AmiaHoitajan käynyt vertais-erikoismuistihoitaja (Amia TM)

Paikka:

 • HUOM. ensimmäinen lähipäivä 5.9.19: Palvelutalo Sandels, koulutustila (sisääntuloaula), Välskärinkatu 4, 00250 Helsinki
 • Muut lähipäivät: TaitoBa House, Annankatu 29, 4.krs, 00100 Helsinki

Osallistumismaksu

1 750 € + ALV 24% (yht. 2 170 €) sisältää opetuksen ja sähköiset materiaalit sekä kevyen aamupalan ja iltapäiväkahvin kaikkina lähiopetuspäivinä. Koulutus laskutetaan kolmessa erässä. Laskutus kolmessa erässä: 22.8.2019, 13.12.2019 ja 23.3.2020

Jos samasta organisaatiosta tulee useita osallistujia, pyydä tarjous helena.eloniemi@amia.fi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 22.8.2019 asti tai kunnes paikat ovat täyttyneet. Koulutukseemme mahtuu mukaan 20 osallistujaa, täytämme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen löytyy tämän sivun alalaidasta.

Peruutusehdot

Peruutus on maksuton viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista peritään koko osallistumismaksu. Osallistumisen voi siirtää toiselle maksutta.

Voit seurata meitä facebookissa tai tilata AmiaAkatemian uutiskirjeen.