AmiaMuistihoitajan koulutusohjelma


 • Helsingissä 5.9.2019 – 13.5.2020

”AmiaMuistihoitajalla on muistityön uusin tieto ja taito. Työssään hän on innostunut ja muistisairaiden ihmisten paremman huomisen rakentaja. AmiaMuistihoitaja on taitava yhteyden rakentaja muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Hän on työssään rohkea ja innostunut paremman huomisen edistäjä. Hän osaa huolehtia myös omasta hyvinvoinnistaan.” – Ulla Eloniemi-Sulkava

 

Kenelle?

AmiaAkatemian valmentava koulutus AmiaMuistihoitaja on tarkoitettu erityisesti hoitajalle, kuten lähi- ja sairaanhoitajalle joka työssään haluaa edistää muistisairaiden ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. Koulutus sopii myös muille muistisairaiden ihmisten parissa työskenteleville ammattilaisille.


Tavoitteet ja toteutus

AmiaMuistihoitaja on vuoden mittainen koulutus, joka sisältää 10 lähipäivää ja itsenäistä opiskelua.

Itsenäinen opiskelu koostuu tehtävistä, jotka opiskelija toteuttaa omassa työssään hoitotyön arjessa. AmiaMuistihoitajaksi kehittyminen alkaa omien kehittymistavoitteiden nimeämisellä. Kehittymistavoitteissa otetaan huomioon opiskelijan osaamisen erityispiirteet, vahvuudet ja heikkoudet. Koulutuksen lopussa yhdessä arvioidaan AmiaMuistihoitajaksi kehittymisen prosessia.

Lähipäiviin on varattu reilusti aikaa opiskelijoiden ja kouluttajien keskustelulle, vuorovaikutukselle ja läsnäololle, jotka vahvistavat kehittymistä AmiaMuistihoitajaksi.

Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa AmiaMuistihoitajan diplomin. Tämä ainutlaatuinen diplomi kertoo opiskelijan erityisosaamisesta ja on lisäansio esimerkiksi työnhaussa.


Sisällölliset teemat

 1. Yhteyden rakentaminen muistisairaan ihmisen kanssa
 2. Muistisairaan ihmisen kokonaisvaltainen hoito
 3. AmiaMuistihoitajan tarvitsema geriatrinen tieto ja osaaminen
 4. Hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutusten ja haittavaikutusten tunnistaminen
 5. Muistisairaan ihmisen fyysinen ja psykososiaalinen kuntoutuminen
 6. Käytösoireet ja kohtaamattomat tarpeet – kuinka osaan toimia?
 7. Muistisairaan ihmisen itsemäärääminen ja rajoitteiden käyttö
 8. Yhteistyötaidot omaisten kanssa ja ammatillisissa verkostoissa
 9. Hoitajan oikeudet ja velvollisuudet
 10. Hyvinvoiva hoitaja
 11. Mindfulness ja itsemyötätunto muistityössä
 12. AmiaMuistihoitaja työyhteisönsä innoittajana ja muutosagenttina

Lähiopetuksen päivät

 1. jakso 5. – 6.9.2019
 2. jakso 10.10.2019
 3. jakso 10. – 11.12.2019
 4. jakso 14.1.2020
 5. jakso 10. – 11.3.2020
 6. jakso 12. – 13.5.2020

Kouluttajamme

Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja (koulutuksen johtaja)
Raimo Sulkava, professori, neurologi, geriatri
Marjo Forder, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti ja muistisairaiden ihmisten fysioterapian asiantuntija
Vesa Anttila, lakimies, tiimivalmentaja
Kaisa Aaltonen, tiimivalmentaja
Mari Juote, FM, ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut työnohjaaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja
Leena Rasanen, VTM, sosiaalipsykologi, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja
Vertaiskouluttaja, AmiaHoitaja-koulutuksessa on mukana myös yksi koulutuksen käynyt Vertais-AmiaHoitaja.

Paikka:

 • Helsinki, koulutuksen tarkempi osoite tarkentuu vielä tulevan kevään aikana.

Osallistumismaksu

1 750 € + ALV 24% (yht. 2 170 €) sisältää opetuksen ja sähköiset materiaalit sekä kevyen aamupalan ja iltapäiväkahvin kaikkina lähiopetuspäivinä. Koulutus laskutetaan kolmessa erässä.

Jos samasta organisaatiosta tulee useita osallistujia, pyydä tarjous kaisa.aaltonen@amia.fi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 22.8.2019 asti tai kunnes paikat ovat täyttyneet. Koulutukseemme mahtuu mukaan 20 osallistujaa, täytämme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen löytyy tämän sivun alalaidasta.

 

Peruutusehdot

Peruutus on maksuton viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista peritään koko osallistumismaksu. Osallistumisen voi siirtää toiselle maksutta.

 

Voit seurata meitä facebookissa tai tilata AmiaAkatemian uutiskirjeen.