Valmennusohjelmat


”AmiaAkatemian valmentavat koulutukset ovat kohtaamisia, joista jää jälki.” – Ulla Eloniemi-Sulkava

 

Valmennusohjelmat tarkoittavat AmiaAkatemiassa useamman lähipäivän mittaisia koulutuksia. Nämä valmentavat koulutukset ovat prosesseja, joissa ammattilaisella on aikaa oppia ja kehittää omaa osaamistaan.

Valmentavissa koulutuksissamme on aikaa ammattilaisten ja kouluttajien keskustelulle, vuorovaikutukselle ja läsnäololle. Valmentavat koulutuksemme keräävät yhteen osaavat ammattilaiset ja kokeneet kouluttajamme Ulla Eloniemi-Sulkavan johdolla.

Valmentavia koulutuksiamme ovat:

Amian valmentavat muistiasiantuntijat: toteutamme MuistiCoach ja AmiaMuistihoitaja -koulutusten lähipäivät ja tiedolliset osuudet yhtäaikaa.

MuistiCoach: asiantuntija- ja muistikoordinaattoriohjelma 15 op. Tule syventämään tietojasi ja taitojasi muistisairauksista ja muistisairaiden ihmisten kohtaamisesta ja hyvistä hoitokäytännöistä sekä kehittämään valmiuksiasi toimia asiantuntija-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Koulutusohjelma rakentuu tutkimustiedon ja käytännön vuoropuheluun.

AmiaMuistihoitaja. AmiaMuistihoitaja-koulutus on tarkoitettu erityisesti lähi- ja sairaanhoitajalle, joka työssään haluaa edistää muistisairaiden ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. AmiaMuistihoitaja-koulutuksessa keskitytään muistityön uusimpiin tietoihin ja taitoihin sekä yhteyden rakentamiseen muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. AmiaMuistihoitaja -koulutuksessa otetaan huomioon myös kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon näkökulmat.

Valmentava MuistiOpe 12 op. Valmentava MuistiOpe on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan toisen asteen opettajille. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutushanketta. (Koulutus on meneillään ja ilmoittautuminen on päättynyt.)

 

Syksyllä 2019 alkavat koulutuksemme:

AmiaMuistihoitaja, Helsinki

Keväällä 2020 alkavat koulutuksemme:

MuistiCoach, Helsinki

 

Voit seurata meitä facebookissa tai tilata AmiaAkatemian uutiskirjeemme.