Valmennusohjelmat


”AmiaAkatemian valmentavat koulutukset ovat kohtaamisia, joista jää jälki.” – Ulla Eloniemi-Sulkava

 

Valmennusohjelmat tarkoittavat AmiaAkatemiassa useamman lähipäivän mittaisia koulutuksia. Nämä valmentavat koulutukset ovat prosesseja, joissa ammattilaisella on aikaa oppia ja kehittää omaa osaamistaan.

Valmentavissa koulutuksissamme on aikaa ammattilaisten ja kouluttajien keskustelulle, vuorovaikutukselle ja läsnäololle. Valmentavat koulutuksemme keräävät yhteen osaavat ammattilaiset ja kokeneet kouluttajamme Ulla Eloniemi-Sulkavan johdolla.

Valmentavia koulutuksiamme ovat:

Amian valmentavat muistiasiantuntijat: toteutamme MuistiCoach ja AmiaHoitaja -koulutusten lähipäivät ja tiedolliset osuudet yhtäaikaa.

MuistiCoach: asiantuntija- ja muistikoordinaattoriohjelma 15 op. Tule syventämään tietojasi ja taitojasi muistisairauksista ja muistisairaiden ihmisten kohtaamisesta ja hyvistä hoitokäytännöistä sekä kehittämään valmiuksiasi toimia asiantuntija-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Koulutusohjelma rakentuu tutkimustiedon ja käytännön vuoropuheluun.

AmiaHoitaja. AmiaHoitaja-koulutus on tarkoitettu erityisesti lähi- ja sairaanhoitajalle, joka työssään haluaa edistää muistisairaiden ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. AmiaHoitaja-koulutuksessa keskitytään muistityön uusimpiin tietoihin ja taitoihin sekä yhteyden rakentamiseen muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. AmiaHoitaja -koulutuksessa otetaan huomioon myös kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon näkökulmat.

Valmentava MuistiOpe 12 op. Valmentava MuistiOpe on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan toisen asteen opettajille. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutushanketta.

Elämänlaadun havainnoija muistityössä 3 op. Koulutus on tarkoitettu muistisairaiden ihmisten parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kuten lähi- ja sairaanhoitajille, geronomeille, kuntoutus- ja terapiahenkilökunnalle sekä heille, jotka toimivat alan asiantuntija-, kehittämis- tai opetustehtävissä. Koulutuksen käynyt osaa käyttää havainnointimenetelmää omassa työssään ja antaa työryhmälle suosituksia, kuinka edistää ihmiskeskeistä ja elämänlaatua parantavaa hoitotyötä. Toteutamme koulutuksen yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa Porissa.

 

Keväällä 2019 alkavat koulutuksemme:

AmiaHoitaja, Helsinki

MuistiCoach, Helsinki

Elämänlaadun havainnoija muistityössä, Pori

Voit seurata meitä facebookissa tai tilata AmiaAkatemian uutiskirjeemme.