Työyhteisövalmennus


Amian työyhteisövalmennus on suunnattu hoiva-asumiseen, jonka piirissä olevista iäkkäistä ihmisistä noin 80 %:lla on etenevä muistisairaus. Työyhteisövalmennuksessa yhdistyvät uusin alan tutkimustieto, hoitotyön ihmiskeskeiset arvot ja dialoginen valmennus.

Amian työyhteisövalmennus takaa asukkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämisen. Valmennuksen avulla voitte ylläpitää työyhteisönne mainetta hoivakriisin keskellä.

Amian työyhteisövalmennus vastaa työyhteisönne tarpeeseen viedä uutta tietoa ja osaamista käytäntöön. Työntekijöillä on valmennuksessa tilaa kehittää ja kasvattaa ammatillisuuttaan.

Valmennus mahdollistaa työn päämäärän selkeytymisen ja oman roolin työssä kirkastumisen. Dialogisessa valmennuksessa työntekijöiden erilaiset vahvuudet ja osaamiset saadaan tiimin käyttöön. Valmennuksessa luodaan yhteistä ymmärrystä, ja työntekijöiden hiljainen tieto tulee näkyväksi.

Avoimen dialogin kautta löytyy näkökulmia erilaisiin ristiriitatilanteisiin, joita saattaa esiintyä työntekijöiden välillä sekä omaisten kanssa. Tieto ja laadukas vuorovaikutus antavat ratkaisuja haasteellisiin hoitotilanteisiin.

Osaaminen kasvaa työyhteisössä ja siellä on hyvä olla. Työyhteisössä jaetaan osaamista ja luodaan yhdessä toimintaa, joka vie kohti yhteistä päämäärää.

 

Jätä tällä sivulla yhteystietosi, niin tavataan ja keskustellaan lisää sinun työyhteisösi tarpeesta työyhteisövalmennukseen!

 

Työyhteisövalmennuksia yhdessä toteuttamassa AmiaAkatemia ja Reveiller Oy.