Valmennus


Ulla Eloniemi-Sulkava kirjoitti edellisessä blogikirjoituksessaan, miten muistisairaat ihmiset ovat erittäin haavoittuva ihmisryhmä. Hoiva-asumiseen päädyttyään, he kykenevät harvoin huolehtimaan omista hyvinvoinnin tarpeistaan ja käyttämään puolustusmekanismeja uhkaaviksi kokemissaan tilanteissa. Ulla painottaa, että suomalainen hoiva-asuminen tarvitsee sisällöllistä kehittymistä. Seuraava kysymys on, kuinka tutkimustieto siirtyy arjen käytäntöihin.  Tieto ei jalkaudu informaatiota siirtämällä, vaan tarvitaan […]

AmiaAkatemian valmennus työkaluna tutkimustiedon siirtämisessä arjen käytäntöihin