Tutkimustieto käytäntöön


Ulla Eloniemi-Sulkava kirjoitti blogikirjoituksessaan, että “Kokonaisvaltainen tukeminen ja hoito tarkoittavat niin fyysisiin kuin psykososiaalisiin perustarpeisiin vastaamista tavoitteellisesti 24/7 – periaatteella.” Hoitaja ja hänen kohtaamansa ihminen ovat ainoita asiantuntijoita, jotka voivat määritellä sen, mitkä toimet ja mikä hetki on sopiva vastaamaan ihmisen tarpeisiin. Hoitajan arki on hyvä esimerkki kompleksin maailman haasteista. […]

Muistisairaiden ihmisten hoitotyön kompleksinen maailma – AmiaAkatemian työyhteisövalmennukset


Ulla Eloniemi-Sulkava kirjoitti edellisessä blogikirjoituksessaan, miten muistisairaat ihmiset ovat erittäin haavoittuva ihmisryhmä. Hoiva-asumiseen päädyttyään, he kykenevät harvoin huolehtimaan omista hyvinvoinnin tarpeistaan ja käyttämään puolustusmekanismeja uhkaaviksi kokemissaan tilanteissa. Ulla painottaa, että suomalainen hoiva-asuminen tarvitsee sisällöllistä kehittymistä. Seuraava kysymys on, kuinka tutkimustieto siirtyy arjen käytäntöihin.  Tieto ei jalkaudu informaatiota siirtämällä, vaan tarvitaan […]

AmiaAkatemian valmennus työkaluna tutkimustiedon siirtämisessä arjen käytäntöihin