Presidentti


1
Lääkärinä en voi puhua julkisesti potilaideni asioista.  Donald Trump ei ole kuitenkaan käynyt vastaanotollani, joten voin yrittää vastata otsikon kysymykseen.  Tietoni Donald Trumpin oireista perustuvat videoihin hänen esiintymisistään vuodesta 1980 alkaen, hänen kirjoituksiinsa ja twiittauksiinsa viime vuosina sekä hänen vanhempiensa henkilötietoihin Wikipediassa.   Käytän frontotemporaalisen degeneraation (FTD)  kliinisinä kriteereinä Brain-lehdessä […]

Voisiko presidentti Donald Trumpilla olla frontotemporaalinen degeneraatio (FTD)?