muistisairaus


1
Lääkärinä en voi puhua julkisesti potilaideni asioista.  Donald Trump ei ole kuitenkaan käynyt vastaanotollani, joten voin yrittää vastata otsikon kysymykseen.  Tietoni Donald Trumpin oireista perustuvat videoihin hänen esiintymisistään vuodesta 1980 alkaen, hänen kirjoituksiinsa ja twiittauksiinsa viime vuosina sekä hänen vanhempiensa henkilötietoihin Wikipediassa.   Käytän frontotemporaalisen degeneraation (FTD)  kliinisinä kriteereinä Brain-lehdessä […]

Voisiko presidentti Donald Trumpilla olla frontotemporaalinen degeneraatio (FTD)?


1
  Kuulutko sinä työyhteisöön ja teetkö yhteistyötä, jossa jokainen tiimin jäsen ja muut osalliset pääsevät osallistumaan hoidon suunnitteluun? Tiedätte, että asioihin ei ole valmiita vastauksia, ja siksi jokainen osallistuu pohdintaan, miten joku haasteellinen tilanne hoidossa voitaisiin ratkaista. Puhutte siitä, miten yhteys ihmiseen syntyy, kun on hankala hetki. Etsitte ja jaatte […]

Valmentavaa otetta ja välittämistä muistisairaan ihmisen kohtaamiseen


Tämä artikkeli on kirjoitettu erityisesti muistisairaalle ja muistisairaan läheisille. Tavoitteenamme on, että jokaisen muistisairaan asiat hoidetaan luotettavasti ja joustavasti edunvalvontavaltuutuksen avulla.   Muistisairaus ei poista ihmisen oikeutta päättää omista asioistaan ja omasta hoivastaan. Etenevä muistisairaus vaikuttaa henkilön oikeudelliseen toimintakykyyn, jonka johdosta tulevaisuuteen varautumisen keinona käytettävä edunvalvontavaltuutus tulee laatia riittävän ajoissa. […]

Muistisairaus ja edunvalvontavaltuutus