ennakointi


Tämä artikkeli on kirjoitettu erityisesti muistisairaalle ja muistisairaan läheisille. Tavoitteenamme on, että jokaisen muistisairaan asiat hoidetaan luotettavasti ja joustavasti edunvalvontavaltuutuksen avulla.   Muistisairaus ei poista ihmisen oikeutta päättää omista asioistaan ja omasta hoivastaan. Etenevä muistisairaus vaikuttaa henkilön oikeudelliseen toimintakykyyn, jonka johdosta tulevaisuuteen varautumisen keinona käytettävä edunvalvontavaltuutus tulee laatia riittävän ajoissa. […]

Muistisairaus ja edunvalvontavaltuutus