Tilauskoulutukset


Tilauskoulutukset ovat koulutuksia, jotka suunnittelemme työyhteisön tarpeiden pohjalta. Tilauskoulutukset toteutamme sopimuksen mukaan vuorovaikutteisina luentoina, osallistavina case-työpajoina, pidempinä valmentavina koulutuksina tai kehittämishankkeina.

Kysytyimpiä koulutussisältöjämme ovat

 • Työvälineitä muistisairaiden ihmisten kohtaamiseen ja hyvän elämän edistämiseen
 • Aivomuutokset eri muistisairauksissa: käytännön tietoa hyvään hoitoon
 • Muistisairauksien diagnostiikka ja hoito
 • Aivomuutokset ja kognitiivinen toimintakyky: Yhteyden rakentaminen kognitiivisesti hauraan ihmisen kanssa
 • Käytösoiretilanteiden ennalta ehkäisy ja ratkaiseminen: tutkimustieto käytännöiksi
 • Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen
 • Muistisairaiden ihmisten fysioterapia: kuinka motivoin kuntoutumaan?
 • Itsemäärääminen
 • Läsnäolon ja myötätunnon taidot – itselle ja työhön
 • Edunvalvonta, edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto
 • Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi muistityössä
 • Hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutusten ja haitta­vaikutusten tunnistaminen
 • Havainnoivalla työskentelyllä hyvinvointia asukkaiden elämään
 • Valmentava ja ratkaisukeskeinen toimintatapa
 • Valmentava esimiestyö
 • Tunnetaidot ja arvostava vuorovaikutus

Koulutuksen hintaan vaikuttavat koulutuksen kesto ja osallistujamäärä.

Täytä yhteydenottolomake tai ole yhteydessä: ulla.eloniemi-sulkava@amia.fi, p. 050 5180 907.  Lähdetään yhdessä suunnittelemaan työyhteisönne tarpeita vastaava koulutus. 

Katso myös koulutusohjelmat