MuistiOpe


VALMENTAVA MUISTIOPE
Muistisairaan ihmisen hoitotyön vaikuttavat käytännöt: tietoa ja pedagogisia välineitä opetukseen, ohjaukseen ja myötätuntotaitoihin (12 op)

Helsinki (23.10.2018 – 14.5.2019)
Oulu (12.2. – 28.11.2019)

Kenelle?

Valmentava MuistiOpe (12 op) on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan toisen asteen opettajille. Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutushanketta. Koulutus on osallistujille maksuton.

Tavoitteet ja koulutus

Koulutus tukee opettajia muistisairauksiin liittyvässä opetustyössä muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Muistisairaudet vaikuttavat ihmisen kognitiiviseen toimintakykyyn ja sen myötä toimintaan ja käyttäytymiseen. Hoitajien oma työhyvinvointi voi olla koetuksella. Opetuksen haasteena on tuottaa kokonaisvaltaisesti hahmottavia ja vastuullisesti toimivia lähihoitajia. Vahva ammatti-identiteetti ja myötätuntotaidot ovat työhyvinvoinnin tukipilareita.

Koulutuksessa keskitymme
– muistisairaiden ihmisten elämänlaadun ja toimintakyvyn edistämisessä tarvittavaan uusimpaan tutkimustietoon
– keinoihin opiskelijoiden kokonaisvaltaisessa tukemisessa, monitasoisessa ajattelussa ja myötätuntotaitojen hyödyntämisessä
– mahdollisuuksiin viestiä uusinta tietoa ja tärkeitä painopisteitä työelämäjaksojen ohjaajille ja kollegoille.

Koulutushanke rakentuu kolmesta moduulista, ohjatusta verkko-oppimisesta sekä itsenäisestä työskentelystä. Itsenäinen opiskelu koostuu soveltamisen ja kokeilun harjoituksista, sovitun kirjallisuuden lukemisesta, vertaistyöskentelystä sekä kokoavasta kehittämistehtävästä (oman koulutusprosessin yhteenveto).

Koulutusmoduulit

1. Elämänlaatua edistävä hoitotyö, voimaannuttava ohjaus ja myötätunto (5 op)
2. Itsemääräämistä edistävä hoitotyö, vaihtoehtoja rajoitteille ja edunvalvonta (3 op)
3. Yhteyden rakentaminen, myötätunto- ja tunnetaidot ja opitun jalostuminen (4 op)

Kouluttajamme

Valmennuksen johtajana toimii gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja Ulla Eloniemi-Sulkava.
Valmentajina toimivat Ulla Eloniemi-Sulkavan lisäksi:
Mari Juote FM, ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut työnohjaaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja
Kaisa Aaltonen BBA, Tiimiakatemian sertifioima tiimivalmentaja
Leena Rasanen VTM, sosiaalipsykologi, ratkaisukeskeinen valmentaja, mindfulness- ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja
Vesa Anttila OTM, juridiikan kouluttaja, erikoisosaamisalueena oikeudellinen ennakointi ja edunvalvontavaltuutus
Marjo Forder psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti ja muistisairaiden ihmisten fysioterapian asiantuntija
Raimo Sulkava professori, neurologi, geriatri

Koulutusten ajankohdat:

Helsingin koulutus
Lokakuu 2018 – Toukokuu 2019
– 23. – 24.10.2018
– 12.12.2018 (mahdollisuus osallistua etäyhteydellä)
– 15. – 16.1.2019
– 28.2. – 1.3.2019
– 9.4.2019 (mahdollisuus osallistua etäyhteydellä)
– 14.5.2019

Oulun koulutus
Helmikuu 2019 – Marraskuu 2019
– 12. – 13.2.2019
– 22.3.2019 (mahdollisuus osallistua etäyhteydellä)
– 7. – 8.5.2019
– 3. – 4.9.2019
– 9.10.2019 (mahdollisuus osallistua etäyhteydellä)
– 28.11.2019

Ilmoittautuminen ja peruutus

Ilmoittautuminen on auki niin pitkään kun paikkoja riittää. Viimeinen ilmoittautumispäivä Helsinkiin on 9.10.2018 ja Ouluun 29.1.2019. Osallistujia otetaan korkeintaan 20 per koulutus, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on sitova.

Peruutus on maksuton ilmoittautumisaikaan saakka. Ilmoittautumisajan jälkeen peruutus- tai keskeytysmaksu ilman lääkärintodistusta on 80 euroa.

Helsingissä päättyneen MuistiOpen palautteita:

”Sisältö sopii loistavasti syksyllä voimaan tulevaan opsiin, ja olen saanut hyviä ideoita opetussisältöjen suunnitteluun.”; ”Tällaisia koulutuksia tarvitaan, koska erinomaisten asiantuntijaosuuksien lisäksi saamme verkostoitua muiden oppilaitosten kollegoiden kanssa”; ”Tällaista koulutusta tarvitaan lisää sote-alan opettajille gerontologisen hoitotyön ja osaamisen kehittämiseksi”.

Koulutus “MuistiOpe – Muistisairaan ihmisen hoitotyön vaikuttavat käytännöt: tietoa ja pedagogisia välineitä opetukseen ja ohjaukseen” on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutushanketta. Koulutus on osallistujille maksuton.

Valmennuksen järjestäjä: Amialife.

 

Lisätietoja Ulla Eloniemi-Sulkava, p. 050 5180 907, ulla.eloniemi-sulkava@amialife.fi

Voit seurata meitä facebookissa tai tilata AmiaAkatemian uutiskirjeemme.