Amiablogi


Ulla Eloniemi-Sulkava kirjoitti blogikirjoituksessaan, että “Kokonaisvaltainen tukeminen ja hoito tarkoittavat niin fyysisiin kuin psykososiaalisiin perustarpeisiin vastaamista tavoitteellisesti 24/7 – periaatteella.” Hoitaja ja hänen kohtaamansa ihminen ovat ainoita asiantuntijoita, jotka voivat määritellä sen, mitkä toimet ja mikä hetki on sopiva vastaamaan ihmisen tarpeisiin. Hoitajan arki on hyvä esimerkki kompleksin maailman haasteista. […]

Muistisairaiden ihmisten hoitotyön kompleksinen maailma – AmiaAkatemian työyhteisövalmennukset


Ulla Eloniemi-Sulkava kirjoitti edellisessä blogikirjoituksessaan, miten muistisairaat ihmiset ovat erittäin haavoittuva ihmisryhmä. Hoiva-asumiseen päädyttyään, he kykenevät harvoin huolehtimaan omista hyvinvoinnin tarpeistaan ja käyttämään puolustusmekanismeja uhkaaviksi kokemissaan tilanteissa. Ulla painottaa, että suomalainen hoiva-asuminen tarvitsee sisällöllistä kehittymistä. Seuraava kysymys on, kuinka tutkimustieto siirtyy arjen käytäntöihin.  Tieto ei jalkaudu informaatiota siirtämällä, vaan tarvitaan […]

AmiaAkatemian valmennus työkaluna tutkimustiedon siirtämisessä arjen käytäntöihin


4
Henna Nikumaa ja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen kirjoittivat HS:n Vieraskynässä 3.1. Vanhusten oikeuksien priorisoinnista. Nikumaa ja Mäki-Petäjä-Leinonen kirjoittivat, että muistisairaiden vapautta rajoitetaan perustuslain ja kansainvälisten sopimusten vastaisesti, kun asiaa ei saada kuntoon lainsäädännöllä. Vaikka vanhustenhuollon käytännöt ovat perustuslain vastaisia, lain säätäminen on jäänyt jälleen eduskunnan vaihtumisen alle. Lainvalmistelu keskeytyi syksyllä 2018, kun […]

Asiakas- ja potilaslain säätäminen on eduskunnan kunnia-asia1
Lääkärinä en voi puhua julkisesti potilaideni asioista.  Donald Trump ei ole kuitenkaan käynyt vastaanotollani, joten voin yrittää vastata otsikon kysymykseen.  Tietoni Donald Trumpin oireista perustuvat videoihin hänen esiintymisistään vuodesta 1980 alkaen, hänen kirjoituksiinsa ja twiittauksiinsa viime vuosina sekä hänen vanhempiensa henkilötietoihin Wikipediassa.   Käytän frontotemporaalisen degeneraation (FTD)  kliinisinä kriteereinä Brain-lehdessä […]

Voisiko presidentti Donald Trumpilla olla frontotemporaalinen degeneraatio (FTD)?