AmiaAkatemian valmennus työkaluna tutkimustiedon siirtämisessä arjen käytäntöihin


Ulla Eloniemi-Sulkava kirjoitti edellisessä blogikirjoituksessaan, miten muistisairaat ihmiset ovat erittäin haavoittuva ihmisryhmä. Hoiva-asumiseen päädyttyään, he kykenevät harvoin huolehtimaan omista hyvinvoinnin tarpeistaan ja käyttämään puolustusmekanismeja uhkaaviksi kokemissaan tilanteissa. Ulla painottaa, että suomalainen hoiva-asuminen tarvitsee sisällöllistä kehittymistä.

Seuraava kysymys on, kuinka tutkimustieto siirtyy arjen käytäntöihin. 

Tieto ei jalkaudu informaatiota siirtämällä, vaan tarvitaan syvempää oppimista toiminnan muuttamiseen ja oman sekä yhteisen ajattelun haastamista. AmiaAkatemian valmennus- ja koulutusohjelmissa keskitymme valmentavaan työskentelytapaan ja dialogisiin oppimistilanteisiin.

Dialogisissa oppimistilanteissa meillä on aikaa keskustella, kohdata toinen toisemme ja kuunnella. Oppimistilanteissa valmentajat ja valmennettavat yhdessä työstävät jatkuvasti omia pohdintojaan muistisairauden kanssa elävän ihmisen elämänlaadusta.

Dialogisen oppimisen avulla pyritään herättämään oivalluksia ja samalla puuttumaan positiivisen kriittisesti todellisuuteen. Valmennustemme päämääränä onkin toiminnan muuttaminen siten, että muistisairauden kanssa elävän ihmisen elämänlaatu on käytännön työtä ohjaava päämäärä.

Valmennuksissa luomme yhteistä ymmärrystä siitä, minkälaisilla toimenpiteillä ja ajatuksilla edistämme parhaiten elämänlaatua – muistisairauden kanssa elävän ihmisen, hänen omaisten ja meidän kaikkien ammattilaisten elämänlaatua. Vaikka päähuomio kohdistuukin muistisairauden kanssa elävään ihmiseen, on tärkeä myös tukea työn merkityksellisyyttä ja hyvinvointia.

Dialogisten oppimistilanteiden koulutussisällöt etsimme yhdessä valmennukseen osallistujien kanssa heidän arjestaan ja todellisista työtilanteista. Kevään tulevissa blogiteksteissä käsittelemme muun muassa minkälaisia koulutussisältöjä tyypillisesti nousee hoitajien arjesta.

Uskomme, että hoitajien arjesta nouseviin tarpeisiin vastaava valmennus onnistuu sekä motivoimaan että mahdollistamaan muutoksen arjen tekemisessä. Uuden oppiminen tapahtuu luonnollisesti uteliaisuuden ja sisäisen palon lähtökohdista pakon ja ulkoisten kannustimien sijaan.

 

– AmiaAkatemian valmennustiimi

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *