Valmentajat


 

 

Kouluttajatiimimme:

Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja (koulutuksen johtaja)

Mari Juote, FM, ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut työnohjaaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja, opettajan pedogoginen pätevyys

Marjo Forder, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti ja muistisairaiden ihmisten fysioterapian asiantuntija

Leena Rasanen, VTM, sosiaalipsykologi, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja valmentaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja, aikuiskoulutuksen pedogoginen pätevyys

Vesa Anttila, OTM, juridiikan kouluttaja, erikoisosaamisalueena oikeudellinen ennakointi ja edunvalvontavaltuutus, opettajan pedogoginen pätevyys

Kaisa Aaltonen, BBA, Tiimiakatemian sertifioima tiimivalmentajaerikoisosaamisalueena oikeudellinen ennakointi ja edunvalvontavaltuutus

Raimo Sulkava, professori, neurologi, geriatri

Kaikilla asiantuntijoilla on vankka sisällön osaaminen ja kouluttajataidot.

 

Kouluttajien esittelyt:

Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, FT, esh

Ulla on tehnyt nuoresta sairaanhoitajasta lähtien työtä iäkkäiden ihmisten ja erityisesti niiden ihmisten parissa joilla on muistisairaus. Kiinnostus tähän lähti hänen työskennellessään vuosia korkeatasoisessa Baycrest Centre’ssä (Toronto, Kanada) 1970-1980-lukujen taitteessa. Nämä vuodet antoivat uutta tietoa ja osaamista sekä ihmislähtöistä työskentelytapaa. Baycrest Centre’n laadukkaan toiminnan taustalla oli organisaation korkeatasoinen etiikka sekä päämäärätietoinen hoitotyön johtaminen.

Koulutus- ja kehittämistyöllään Ulla haluaa olla mukana edistämässä muistisairaiden ihmisten kokonaisvaltaista elämänlaatua mutta myös hoitajien identiteettiä gerontologisessa hoitotyön ammattilaisina. Ullan vahvuuksia on käytännön ja tutkimustiedon yhdistäminen.

Ulla väitteli vuonna 2002 muistisairaiden ihmisten kotona asumisesta. Väitöskirjan jälkeisiä tutkimusaloja ovat olleet kotona asuminen ja omaishoito, tarvepohjainen hoitotyö, psykososiaalinen kuntoutus ja elämänlaatu. Näistä tutkimuksista on syntynyt käytäntöön vietäviä toimintamalleja, kuten muistikoordinaattorin toimintamalli ja käytösoireiden hoidon ratkaisukeskeinen toimintamalli.

Ulla on Tampereen yliopiston gerontologian dosentti.

Yhteystiedot:

+358 50 518 0907
ulla.eloniemi-sulkava@amia.fi

 

Mari Juote, FM, ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut työnohjaaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja, opettajan pedogoginen pätevyys

Mari on kokenut valmentaja, kouluttaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, koulutettu mindfulness-ohjaaja ja itsemyötätuntotaitojen –ohjaaja (Mindful Self-Compassion). Marilla on opettajan pedagoginen pätevyys sekä vankka kokemus oppimista tukevien valmennusohjelmien rakentamisesta.

Hyvinvointia ja merkityksellisyyttä voi luoda yhdessä. Marin työn ytimessä ovat ihmisten kohtaaminen, läsnäolo ja vuorovaikutus sekä yhteisestä ajattelusta ja osaamisen jakamisesta syntyvä oppiminen. AmiaAkatemiassa keskeisiä teemoja ovat ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote, arvostava vuorovaikutus sekä läsnäolon ja myötätunnon taidot hoitotyössä.

AmiaAkatemian lisäksi Mari toimii myös TaitoBa House-verkostossa, jonka perustana on syvällinen osaaminen ratkaisukeskeisyydestä ja positiivisesta psykologiasta. Ikäinstituutissa Mari on ollut mukana Viva-hankkeessa (Voimaantumista vahvistava ohjaus muistisairaiden ja kotona asuvien tukea tarvitsevien iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn tukemiseksi). Aiemmin hän on työskennellyt Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksessa kouluttajana sekä kehittäjänä ja valmentanut mm. ikääntyneiden parissa työskenteleviä ammattilaisia.

Yhteystiedot:

+358 44-0379479
mari.juote@amia.fi

 

Leena Rasanen, VTM sosiaalipsykologi, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja valmentaja, työnohjaaja (STOry), mindfulness-ohjaaja ja Mindful Self-Compassion –opettaja, aikuiskoulutuksen pedagoginen pätevyys

Leenan sydäntä lähellä on ihmislähtöisyyden kehittäminen dialogisesti ja arvostavasti ratkaisu- ja voimavaralähtöisen lähestymistavan, positiivisen psykologian sekä tietoisen läsnäolon ja myötätunnon keinoin. Näistä näkökulmista löytyy paljon viisautta ja mahdollisuuksia yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi.

AmiaAkatemian lisäksi Leena toimii TaitoBa House –verkostossa sekä Ikäinstituutissa hankeyhteistyössä. Aiemmin Leena on työskennellyt Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksessa, jossa kouluttanut mm. gerontologian alan ammattilaisia.

Leenan taitoa on virittää yhteistyötä sekä innostavia ja tavoitteellisia oppimis- ja kehittymisprosesseja. Oppimisen ilo ja kasvun mielentila on myös hänen keskeistä omaa vahvuuttaan.

Yhteystiedot:

+358 41 5458616
leena.rasanen@amia.fi

 

 

Vesa Anttila, OTM, juridiikan kouluttaja, erikoisosaamisalueena oikeudellinen ennakointi ja edunvalvontavaltuutus, opettajan pedogoginen pätevyys

Vesa on erikoistunut itsemääräämisen juridisiin kysymyksiin. AmiaAkatemiassa Vesa toimii juridiikan kouluttajana.

Muistisairaan edunvalvonta, hoitotahto ja oman tahdon huomiointi ovat päivittäin läsnä Vesan työssä lakimiehenä ja yrittäjänä Lakitoimisto Edunvalvontavaltuutus.comissa. Vesa on erityisen kiinnostunut auttamaan suomalaisia laittamaan omat paperit kuntoon tulevaisuuden varalta!

Valmennusohjelmissa Vesa on innostunut poikkitieteellisistä kohtaamisista sote-alan ammattilaisten kanssa. Vesa on toiminut juristin tehtävien lisäksi opettajan, kouluttajan ja valmentajan tehtävissä useissa oppilaitoksissa, pisimpään Turun Ammattikorkeakoulussa juridiikan lehtorina vuosina 2012-2016.

Yhteystiedot:

+ 358 453480099
vesa.anttila@amia.fi

 

Kaisa Aaltonen, BBA, tiimivalmentaja. Kaisa on perehtynyt tiimioppimiseen sekä oikeudelliseen ennakointiin ja edunvalvontavaltuutukseen.


Kaisa toimii AmiaAkatemiassa valmennusten, koulutusten ja tapahtumien suunnittelijana sekä valmentajana valmennusjaksoilla. Työssään sekä valmentajana että edunvalvontavaltuutusten ja oikeudellisen ennakoinnin parissa Kaisa kohtaa eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä ja pitää työssään erityisesti juuri mahdollisuudesta tutustua moniin erilaisiin ihmisiin, näkökulmiin ja elämäntarinoihin.

Eri toimialoilta ja eri näkökulmista koostuvat ryhmät innostavat Kaisaa uteliaasti tutustumaan maailmaan ja sen äärettömiin mahdollisuuksiin.

Kaisa toimii AmiaAkatemian lisäksi yrittäjänä Neeblassa, jonka toiminnassa yhdistyvät juridiikka ja tiimivalmennus.

Kaisa on intohimoinen kahviharrastaja.

Yhteystiedot:
+358 405623518
kaisa.aaltonen@amia.fi