AmiaAkatemia tarjoaa kokemukseen ja tutkimukseen perustuvaa koulutus -ja kehittämistyötä.

AmiaAkatemiaa johtaa gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja Ulla Eloniemi-Sulkava.

AmiaAkatemia on perustettu luomaan kanssasi tulevaisuutta, jossa iäkkäiden ihmisten sekä muistisairaiden ihmisen elämänlaatu ja hyvinvointi ovat kaiken toiminnan lähtökohtana!